sunnuntai 21. helmikuuta 2016

KATSO IHMINEN!
”Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavoin"(toimitusjohtaja Yann Le Cam/EURORDIS uutiskirje 2/2011)


Vammaispalvelujen subjektiivisia oikeuksia ollaan sitomassa kronologiseen ikään. Palvelut loppuvat henkilön täytettyä 75 vuotta. Sen jälkeen hän saa apua ja tukea kuten muutkin ikäihmiset sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain nojalla. Paperilla parantaminen näyttää siirtyvän kelamaisesti vammaispalvelujenkin puolelle, joskin armonaikaa tulee 10 vuotta enemmän.

Studiossa ollaan niin vanhoja, että on ihan tuoreena muistissa 1970-luvulla tehty, ensimmäisen vammaispalvelulain esiselvitys. Sen mukaan vaikeasti vammaisia on ja tulee olemaan niin vähän, etteivät heidän subjektiiviset oikeutensa muodostu yhteiskunnalle kohtuuttomiksi.  

Nykytilastojen valossa selvitys näyttäisi edelleen pitävän kutinsa. Esimerkiksi kuljetuspalveluja sai Invalidiliiton lausunnon (17.2.2016) mukaan 102.000 henkilöä vuonna 2013. Saman vuoden väkilukuun suhteutettuna saajia oli 1,9%. Heta-liiton aloitteesta (toukokuu 2012) syntyneen Klaara projektin loppuraportissa sanotaan, että henkilökohtaisen avun piirissä oli 11.304 henkilöä vuonna 2011. Vuosittaiset kasvuprosentit olivat vuoden 2009 lakiuudistuksen jälkeen suurentuneet, mutta kokonaiskäyttäjämäärä on edelleen pieni. Loppuraportti toteaa: ”Henkilökohtainen apu on ollut vammaispalvelulain muutoksen jälkeen kasvussa. Kasvun voidaan olettaa lähiaikoina taittuvan. Vaikeavammaisten määrä yhteiskunnassa ei lisäänny. Vähitellen vaikeavammaiset ovat päässeet palvelun piiriin ja uusien päätösten määrä vähentyy.” 

Henkilökohtaisen avun piiriin kuului 0,2% vuoden 2011 koko väkimäärästä.  Miten subjektiivisten oikeuksien ikään sitominen on mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista?


Väitän, että seuraavassa vammaispalvelulaissa jyllää ajan hengen patologia ja yhdenvertaisuuden vääristymä. Enää ei haluta myöntää, että ilman positiivista erityiskohtelua vammainen ihminen tulee välillisesti syrjityksi. Lisäksi vammaispalvelulakia ei ole vuosikymmeniin, jos koskaan, tulkittu oikein kuljetuspalveluiden kohdalla. Tilastojen mukaan 66% palvelun käyttäjistä on yli 65 vuotiaita ja siitä ryhmästä 2/3 yli 75 vuotiaita. (Blogimme lukijalla on oikeus tehdä vapaasti johtopäätöksiä mistä tämä 75 vuoden haamuikäraja onkaan syntynyt..)

Tähän saakka vammaispalvelulaki on ollut ikäsokea, mikä on erinomainen asia. Missä iässä tahansa syntynyt vaikeavammaisuus on oikeuttanut palveluihin.  Yli 75 vuotiaiden määrä  VPL:n kuljetuspalveluiden käyttäjinä paljastaa kuitenkin, että lakia on pakosti sovellettu väärin. Vaikeavammaisuutta ei voi syntymerkittävässä määrin minkään kronologisen iän kohdalle. Prosentti toki kertoo kuljetuspalveluiden polttavasta tarpeesta, mutta ei siitä, että he ensisijaisesti olisivat vaikeasti vammaisia. Käsittääkseni vääristymä syntyi, kun kunnat 90-luvun lamassa lakkauttivat sosiaalihuoltolain mukaiset vanhuspalvelumatkat. Niitä ei ole palautettu takaisin siinä mittakaavassa kuin ikääntyvän väestön osalta oikein olisi. Jos tai kun tämä lakimuutos toteutuu, käy siinä niin, että kaikki häviävät. Vaikeavammaiset menettävät matkoja, mutta tulevat kilpailemaan niistä vanhusten kanssa ja silloin tämän kuljetuspalvelun varsinainen kohde, ikäihmiset saavat niitä entistä vähemmän. Oikea vaihtoehto olisi myöntää erhe: aikanaan ei-vaikea vammaisia pääsi livahtamaan väärälle puolelle, odotamme luontaista poistumaa, emmekä vaaranna tulevien vaikeavammaisten asemaa. Lisäämme sosiaalihuollon matkojan käyttäjämäärää, koska palvelu tulee auttaamaan ikäihmisiä selviämään pidempään omassa kodissaan, kuten ihanne on. On väärin, että viranomaisten/luottamuselinten virheet maksatetaan asiakkailla!

Henkilökohtaisen avun poistumista tietyn iän jälkeen en ymmärrä alkukaan. Siinä lainsäätäjä oli alun alkaen kaukaa viisas. Pykälään kirjoitettiin, että henkilökohtainen apu kuuluu heille, joilla on muista kuin pääasiassa iän mukanaan tuomista toimintakyvyn heikkenemisistä kysymys.  Klaara- raportti osoittaa, että laki on pysynyt rootelissa. Sen muuttamiselle en näe muuta syytä kuin itsekkyydestä kumpuavan annoskateuden.  Kun kerran tavis-vanhus ei saa hoivaansa maksutta, ei toisen henkilön apuakaan pidä vammaisen henkilön ikäihmisenä saaman.  Kokonaan unohtuu, että tavis-puolelle  pitää laittaa ainakin 10 ellei jopa 20 vuotta enemmän lisää vuosia ennen kuin tarvitaan suihkutusapua.  Laista päättävät ehkä kutsuvat lain muutoksia yhdenvertaisuudeksi. Minä kutsun sitä tietämättömyydeksi, ajattelemattomuudeksi ja itsekkyydeksi, jotka johtavat vammaisen kansan ja sen yksittäisten jäsenten entistä pahempaan syrjäytymiseen.

Hyvää paaston ajan toista sunnuntaita!

PS: Tällä kertaa se olin minä, se ei ollut Nuttura (hänen tekstinsä jouduin yhteiskuntarauhan nimissä ja linnatuomioin pelossa sensuroimaan)